onsdag 25. august 2010

Det varmer mitt hjerte / It warms my heart

Jeg hadde bestemt meg for å gi Bibiana en sjanse til. Hun avviste ungen sin i fjor, og ville absolutt ikke ha med han å gjøre. Han klarte seg fint på tross av dette, men jeg vurderte om jeg skulle bedekke Bibiana igjen...i fare for at dette skulle gjenta seg.


Ok, jeg bestemte meg for å bedekke henne igjen, med fare for at det kunne bli reprise fra i fjor, men jeg var forberedt på å måtte takle dette.

Bibiana fødte søte lille Clara for to dager siden.


Nå viser Bibiana seg som den perfekte mor, og er faktisk i overkant beskyttende og påpasselig med Clara. Hvis Clara går avgårde i hagen for å utforske området, er Bibiana sjeldent mer enn to meter unna. Hun vokter over henne!Når det er kveldsmat, og lille Clara går ut av huset hvor de voksne spiser, så dropper Bibiana maten, og løper etter datteren sin.

Jeg måtte gå ut med mat til Bibiana, for hun skulle IKKE inn, hvis Clara hadde tenkt å være ute nei.

Jeg føler ekstra sterkt for Bibiana, siden hun var den første alpakkaen som ble født her, og det kun 4 dager etter at moren og tanten kom hit til gården. Bibiana var premature og veide kun 4,5 kilo. Det ble en lang jul, natt og dag, for å forsøke å få Bibiana til å overleve. Det gjorde hun til gangs, og er nå mor for 2.gang, og en god mor.

Det varmer mitt hjerte og en tåre sniker seg frem i øyekroken når jeg ser Bibiana stå der som verdens beste og stolteste mamma mens lille Clara dier fornøyd.

___________________________________________________________________
I had decided to give Bibiana a 2.chance.

She rejected her baby last year and would definitely not feed him og know him.

He did just fine despite this, but I considered whether I was going to breed Bibiana again ... to take the chance that this would happen again...


Ok, I decided to breed her again, knowing that this could happend again, and I had prepared to help the cria if she didn't take care of it.

Bibiana gave birth to sweet little Clara two days ago!


Now Bibiana is the perfect mother, and she is very protective and takes very good care of Clara.

If Clara goes off in the garden to explore the area, Bibiana are never more than two meters away. She guards her! When it's feeding time, and little Clara decides to go outside while the adults are eating, Bibiana stops eating and runs after her daughter outside.


I had to give Bibiana the food outside, because she was NOT going inside if Clara was outside.


I have strong feelings for Bibiana, because she was the first Alpaca who was born here, just 4 days after her mother and aunt arrived at the farm. Bibiana was born. She was premature and weighed only 4.5 kg. It was a long Christmas night and day, to make Bibiana survive.

She did! and is now mother again, and a very good one.


It warms my heart and I have tears in eyes when I see Bibiana standing proud and as the world's best mum while little Clara is drinking her milk satisfied.

søndag 22. august 2010

Det er verdt å være våken noen døgn..når dette er belønningen./ It is worth to stay awake two nights.. when this is the reward

Endelig finner Benjamin selv veien til melken :)

Han virker sunn og frisk, og elsker å vandre rundt blant de andre alpakkaene og å undersøke omgivelsene...som en helt normal og frisk cria :)
Finally, Benjamin finds himself the way to the milk:) He seems healthy now, and loves to wander around among the other alpacas and to examine the environment ... like a perfectly normal and healthy cria:)

mandag 9. august 2010

De fire jentene står for tur.. The four girls are next..

Mine to første alpakkaer og deres to første døtre skal snart føde.

Alita, Amada og Benita er bedekket med machoen Pejo Genesis. Bibiana er bedekket med Sigdals Fernando.

Alita, Amada og Benita har tidligere vist seg som perfekte mødre, mens Bibiana imponerte ikke som mor...hun avviste ungen sin Casanova.


Dette resultert i at jeg måtte melke henne de første døgnene...for hun hadde melk, men ville absolutt ikke slippe til Casanova! Hun var agressiv mot ham. Og deretter måtte jeg fortsette med melk på flaske.

..men etter få dager ville Casanova ikke ha flasken, og når jeg overvåket han den neste timen fikk jeg vite hvorfor ;) Både Alita og Benita lot han drikke melk fra dem, forutsatt at deres egen unge også var der for å drikke.

Uvisst hvorfor hun avviste ungen sin i fjor, men jeg har bestemt meg for å gi henne én sjanse til...og snart vil det vise seg... for fødselen er nær..hos alle fire :)


My first two alpacas and their first two daughters will soon give birth.
Alita, Amada and Benita are covered with macho Pejo Genesis. Bibiana is covered with Sigdal Fernando.

Alita, Amada and Benita has previously shown to be perfect mothers, while Bibiana did not impress as a mother ... she rejected her cria Casanova. Therefore I had to milk Bibiana for the first days after birth ... because she had milk, but wouldn't let her cria have some! She was aggressive towards him. So I had to continue bottlefeed him.

.. But after a few days Casanova would not have the bottle, and when I watched him the next hour, I knew why;) Both Alita and Benita allowed him to have milk.., provided that their crias also was drinking.

I don't know why she rejected her baby last year, but I've decided to give her one more chance ... and soon I will know ... because they are about to give birth any day .. all four of them:)