tirsdag 28. september 2010

For alpakkaenes skyld / For the sake of alpacas

En vellykket og bra helg er over!
Professor Dr. Dr. Matthias Gauly var her for å skolere norske veterinærer om alpakka. Det ble foredrag og teori i første delen av kurset, og praktisk læring og trening med alpakkaene i siste delen av kurset. Nå har vi fått vår første "ekslusive" gruppe med veterinærer som har kunnskap om og med alpakkaer. Dette er en begynnelse, og fortsettelse følger :)
En meget ivrig og lærevillige gruppe med veterinærer deltok på kurset, og de kom fra forskjellige steder i Norge. Mattilsynet var representert, Norges Veterinærhøyskole var representert og privatpraktiserende veterinærer.
Medlemmer i Norges Alpakkaavlslag vil få oversendt listen med navnene på de som deltok, så de kan videreformidle kontakten til sine veterinærer i sitt distrikt.

Tusen takk til alle dere som ivrig deltok, og som ønsket å lære om alpakka!
Dette vil være til stor nytte og glede for den voksende bestanden av alpakkaer i Norge, og selvfølgelig er det også til stor nytte og glede for oss alpakkaeiere :)
----------------------------------------------------------------------------------------
A successful and good weekend is over!
Professor Dr. Dr. Matthias Gauly was here to educate Norwegian veterinarians about alpacas. There were lectures and theory in the first part of the course, and practical learning and training with alpacas in the last part of the course.

Now we have our first "exclusive" group of veterinarians who are knowledgeable about and with alpacas. This is a beginning, and will be continued :)

A very eager and willing to learn group of veterinarians attended the course, and they came from different places in Norway. The official veterinarians were represented, the Norwegian School of Veterinary Science was represented and private practice veterinarians.

Members of the Norwegian Breeder Assosiation will recieve the list of names of those who participated, so they can pass the contact to their vets in his district.

Thank you, to all of you who eagerly participated, and who wanted to learn about alpacas!
This will be of great benefit and advantage of the growing population of alpacas in Norway, and of course it is also of great benefit for the alpaca owners:)

fredag 17. september 2010