torsdag 25. november 2010

De kom før kulden slo til / They came before the cold struck

Fire vakre små criaer kom til verden før kulden slo til. De har tovet alpakka under sine vanntette hundedekken, så de er gode og varme. / Four beautiful young crias was born just before the cold struck. They have felted alpaca under their waterproof dog coat, so they are keeping warm. Vesle Mari(over) er yngstejenta og en uke gammel/ Mari, the youngest, one week old.

Pluto, en nydelig svart gutt / Pluto, a beautiful black boy.
De "store" gutta, Tello og Marius. / The "big" boys, Tello and Marius.søndag 10. oktober 2010

A short and quick update - more to come ;)

It was many hours travelling, but finally we arrived Australia!
Our first stop was the Strathalbyn Show.
We were really tired, but tried to stay awake.. so we could ajust to the local time as soon as possible..
White Tulip at the show :)

Soon it is the National Show in Tamworth :)
tirsdag 28. september 2010

For alpakkaenes skyld / For the sake of alpacas

En vellykket og bra helg er over!
Professor Dr. Dr. Matthias Gauly var her for å skolere norske veterinærer om alpakka. Det ble foredrag og teori i første delen av kurset, og praktisk læring og trening med alpakkaene i siste delen av kurset. Nå har vi fått vår første "ekslusive" gruppe med veterinærer som har kunnskap om og med alpakkaer. Dette er en begynnelse, og fortsettelse følger :)
En meget ivrig og lærevillige gruppe med veterinærer deltok på kurset, og de kom fra forskjellige steder i Norge. Mattilsynet var representert, Norges Veterinærhøyskole var representert og privatpraktiserende veterinærer.
Medlemmer i Norges Alpakkaavlslag vil få oversendt listen med navnene på de som deltok, så de kan videreformidle kontakten til sine veterinærer i sitt distrikt.

Tusen takk til alle dere som ivrig deltok, og som ønsket å lære om alpakka!
Dette vil være til stor nytte og glede for den voksende bestanden av alpakkaer i Norge, og selvfølgelig er det også til stor nytte og glede for oss alpakkaeiere :)
----------------------------------------------------------------------------------------
A successful and good weekend is over!
Professor Dr. Dr. Matthias Gauly was here to educate Norwegian veterinarians about alpacas. There were lectures and theory in the first part of the course, and practical learning and training with alpacas in the last part of the course.

Now we have our first "exclusive" group of veterinarians who are knowledgeable about and with alpacas. This is a beginning, and will be continued :)

A very eager and willing to learn group of veterinarians attended the course, and they came from different places in Norway. The official veterinarians were represented, the Norwegian School of Veterinary Science was represented and private practice veterinarians.

Members of the Norwegian Breeder Assosiation will recieve the list of names of those who participated, so they can pass the contact to their vets in his district.

Thank you, to all of you who eagerly participated, and who wanted to learn about alpacas!
This will be of great benefit and advantage of the growing population of alpacas in Norway, and of course it is also of great benefit for the alpaca owners:)

fredag 17. september 2010

onsdag 25. august 2010

Det varmer mitt hjerte / It warms my heart

Jeg hadde bestemt meg for å gi Bibiana en sjanse til. Hun avviste ungen sin i fjor, og ville absolutt ikke ha med han å gjøre. Han klarte seg fint på tross av dette, men jeg vurderte om jeg skulle bedekke Bibiana igjen...i fare for at dette skulle gjenta seg.


Ok, jeg bestemte meg for å bedekke henne igjen, med fare for at det kunne bli reprise fra i fjor, men jeg var forberedt på å måtte takle dette.

Bibiana fødte søte lille Clara for to dager siden.


Nå viser Bibiana seg som den perfekte mor, og er faktisk i overkant beskyttende og påpasselig med Clara. Hvis Clara går avgårde i hagen for å utforske området, er Bibiana sjeldent mer enn to meter unna. Hun vokter over henne!Når det er kveldsmat, og lille Clara går ut av huset hvor de voksne spiser, så dropper Bibiana maten, og løper etter datteren sin.

Jeg måtte gå ut med mat til Bibiana, for hun skulle IKKE inn, hvis Clara hadde tenkt å være ute nei.

Jeg føler ekstra sterkt for Bibiana, siden hun var den første alpakkaen som ble født her, og det kun 4 dager etter at moren og tanten kom hit til gården. Bibiana var premature og veide kun 4,5 kilo. Det ble en lang jul, natt og dag, for å forsøke å få Bibiana til å overleve. Det gjorde hun til gangs, og er nå mor for 2.gang, og en god mor.

Det varmer mitt hjerte og en tåre sniker seg frem i øyekroken når jeg ser Bibiana stå der som verdens beste og stolteste mamma mens lille Clara dier fornøyd.

___________________________________________________________________
I had decided to give Bibiana a 2.chance.

She rejected her baby last year and would definitely not feed him og know him.

He did just fine despite this, but I considered whether I was going to breed Bibiana again ... to take the chance that this would happen again...


Ok, I decided to breed her again, knowing that this could happend again, and I had prepared to help the cria if she didn't take care of it.

Bibiana gave birth to sweet little Clara two days ago!


Now Bibiana is the perfect mother, and she is very protective and takes very good care of Clara.

If Clara goes off in the garden to explore the area, Bibiana are never more than two meters away. She guards her! When it's feeding time, and little Clara decides to go outside while the adults are eating, Bibiana stops eating and runs after her daughter outside.


I had to give Bibiana the food outside, because she was NOT going inside if Clara was outside.


I have strong feelings for Bibiana, because she was the first Alpaca who was born here, just 4 days after her mother and aunt arrived at the farm. Bibiana was born. She was premature and weighed only 4.5 kg. It was a long Christmas night and day, to make Bibiana survive.

She did! and is now mother again, and a very good one.


It warms my heart and I have tears in eyes when I see Bibiana standing proud and as the world's best mum while little Clara is drinking her milk satisfied.

søndag 22. august 2010

Det er verdt å være våken noen døgn..når dette er belønningen./ It is worth to stay awake two nights.. when this is the reward

Endelig finner Benjamin selv veien til melken :)

Han virker sunn og frisk, og elsker å vandre rundt blant de andre alpakkaene og å undersøke omgivelsene...som en helt normal og frisk cria :)
Finally, Benjamin finds himself the way to the milk:) He seems healthy now, and loves to wander around among the other alpacas and to examine the environment ... like a perfectly normal and healthy cria:)

mandag 9. august 2010

De fire jentene står for tur.. The four girls are next..

Mine to første alpakkaer og deres to første døtre skal snart føde.

Alita, Amada og Benita er bedekket med machoen Pejo Genesis. Bibiana er bedekket med Sigdals Fernando.

Alita, Amada og Benita har tidligere vist seg som perfekte mødre, mens Bibiana imponerte ikke som mor...hun avviste ungen sin Casanova.


Dette resultert i at jeg måtte melke henne de første døgnene...for hun hadde melk, men ville absolutt ikke slippe til Casanova! Hun var agressiv mot ham. Og deretter måtte jeg fortsette med melk på flaske.

..men etter få dager ville Casanova ikke ha flasken, og når jeg overvåket han den neste timen fikk jeg vite hvorfor ;) Både Alita og Benita lot han drikke melk fra dem, forutsatt at deres egen unge også var der for å drikke.

Uvisst hvorfor hun avviste ungen sin i fjor, men jeg har bestemt meg for å gi henne én sjanse til...og snart vil det vise seg... for fødselen er nær..hos alle fire :)


My first two alpacas and their first two daughters will soon give birth.
Alita, Amada and Benita are covered with macho Pejo Genesis. Bibiana is covered with Sigdal Fernando.

Alita, Amada and Benita has previously shown to be perfect mothers, while Bibiana did not impress as a mother ... she rejected her cria Casanova. Therefore I had to milk Bibiana for the first days after birth ... because she had milk, but wouldn't let her cria have some! She was aggressive towards him. So I had to continue bottlefeed him.

.. But after a few days Casanova would not have the bottle, and when I watched him the next hour, I knew why;) Both Alita and Benita allowed him to have milk.., provided that their crias also was drinking.

I don't know why she rejected her baby last year, but I've decided to give her one more chance ... and soon I will know ... because they are about to give birth any day .. all four of them:)

fredag 30. juli 2010

Vintergutten Flex/ Flex - the winterboy..

Flex ble født 21.januar 2010 når gradestokken var langt ned på minussiden.

En storsjarmør og skikkelig gutt! / Flex was born the 21th of January 2010, while it was very very cold.

Her er han på en av sine første spaserturer.
Han har ikke noe hastverk denne karen nei, tar seg god tid til å betrakte omgivelsene.

Here he is on one of his first walks.
He is in no hurry, he take the time to enjoy the surroundings.

torsdag 13. mai 2010

Familiedag på Kalabanen

En flott dag på Kalabanen med mange forskjellige aktiviteter :)
Baldur Islandshestforening gjorde en kjempefin jobb!

Vi gleder oss allerede til neste år ;)

tirsdag 4. mai 2010

Spring time?! Nahh...not yet!

Bibiana doesn't look very happy about the weather.. neither am I ;)

Snowpacas..


onsdag 28. april 2010

onsdag 24. mars 2010

What a moment!!

Det kan se ut som en hvilken som helst dag hos Alpakka Enghaugen, men faktisk så er det en veldig spesiell dag!
Alita, alpakkaen som spiser mat fra hånden min på bildet, kom til oss i 2006 som en av de to første alpakkaene til gården. Hun er opprinnelig fra Chile, og har alltid vært en smule skeptisk til alt og alle. Hun har hatt sterke meninger når vi skal vaksinere og stelle med alpakkaene, ikke bare hun selv, men når de andre skal få vaksine eller stelles med, viser hun tydelig med kroppspråket og et og annet velrettet spytt at hun er uenig i dette.
Alita er verdens beste mor og tar seg av sine babyer på beste mulige måte. Hun lar tilogmed Casanova, som ikke moren ville la die, til å die av henne.

De andre alpakkaene spiser gjerne fra hånden min, men Alita har alltid stått i bakgrunnen og overvåket det hele med en smule skepsis og mistro.

Inntil nå!

Samme dag som karanteneperioden ble opphevet, så spiste Alita av hånden for første gang!
Dette kan virke som en bagatell for noen, men for de som elsker dyr og lever med og for dem, så forstår man hvilket gjennombrudd dette er og hvordan jeg følte det. Ikke minst hvordan Alita følte det ;)

For et øyeblikk dette var!!

Den tilliten hun gjengjeldte med å spise av hånden min er som en lykkerus og en ubeskrivelig følelse.
__________________________________________________________________

It may look like any day at Alpaca Enghaugen, but actually it is a very special day!

Alita, the alpaca who eats food from my hand in the picture came to us in 2006 as one of the first alpacas.
She is originally from Chile, and has always been a bit skeptical of everything and everyone. She has a strong opinions when we vaccinate and handle the alpacas,she demonstrates clearly with body language and well-aimed spit at me, to show that she disagrees.

Alita is the world's best mother and takes care of her babien the best possible way. She even lets Casanova, who's mother wouldn't nurse, to nurse from her.

The other alpacas eats food from my hand, but Alita has always stood in the background and watched it all with a little skepticism and distrust.

Until now!

Same day quarantine period was lifted, Alita decided to try the food in my hand for the first time ever!
This may seem like nothing to be excited about, but for those us who loves animals and live with and for them, can understand the breakthrough this is and how I felt. And probably guess what Alita felt;)

For a moment this was!

The confidence and trust she showed me by eating food from my hand is like a happy moment and an indescribable feeling.


mandag 8. mars 2010

Alpakka og hund

I april arrangeres det alpakkautstilling på Villmarksmessen.
Vi skal bruke utstillingsringen hvor hundene også skal ha aktiviteter, riktignok ikke samtidig, men det vil bli både alpakkaer og hunder på messen, og en utfordring for oss alle :)
De fleste hundene har neppe sett en alpakka før...og ikke alle alpakkaene er så vant til hunder som Bibiana.


lørdag 6. februar 2010

Matro? ..neppe med gutta boys tilstede.. ;)

Bico forsøker å få litt ro til kveldsmaten..men Billy og Flex gjør så godt de kan for at det blir vanskelig..Bico gir opp..og går ut til de andre alpakkaene..og smågutta blir med :)

fredag 8. januar 2010

En "vikingalpakka" ble født på Enghaugen i går :D

Constantine fødte en "kjempe" i går!   Han veide over 10kg og var i kjempefin form :)
Hun fødte han inne i karantenen hvor det var ca.7 grader, så med litt tørkehjelp og to hundedekken så holder han varmen fint. 
Når jeg er der for å mate, så får de andre alpakkaene hilse, og mor med sønn tar seg en hilserunde ute i kulda.