onsdag 25. august 2010

Det varmer mitt hjerte / It warms my heart

Jeg hadde bestemt meg for å gi Bibiana en sjanse til. Hun avviste ungen sin i fjor, og ville absolutt ikke ha med han å gjøre. Han klarte seg fint på tross av dette, men jeg vurderte om jeg skulle bedekke Bibiana igjen...i fare for at dette skulle gjenta seg.


Ok, jeg bestemte meg for å bedekke henne igjen, med fare for at det kunne bli reprise fra i fjor, men jeg var forberedt på å måtte takle dette.

Bibiana fødte søte lille Clara for to dager siden.


Nå viser Bibiana seg som den perfekte mor, og er faktisk i overkant beskyttende og påpasselig med Clara. Hvis Clara går avgårde i hagen for å utforske området, er Bibiana sjeldent mer enn to meter unna. Hun vokter over henne!Når det er kveldsmat, og lille Clara går ut av huset hvor de voksne spiser, så dropper Bibiana maten, og løper etter datteren sin.

Jeg måtte gå ut med mat til Bibiana, for hun skulle IKKE inn, hvis Clara hadde tenkt å være ute nei.

Jeg føler ekstra sterkt for Bibiana, siden hun var den første alpakkaen som ble født her, og det kun 4 dager etter at moren og tanten kom hit til gården. Bibiana var premature og veide kun 4,5 kilo. Det ble en lang jul, natt og dag, for å forsøke å få Bibiana til å overleve. Det gjorde hun til gangs, og er nå mor for 2.gang, og en god mor.

Det varmer mitt hjerte og en tåre sniker seg frem i øyekroken når jeg ser Bibiana stå der som verdens beste og stolteste mamma mens lille Clara dier fornøyd.

___________________________________________________________________
I had decided to give Bibiana a 2.chance.

She rejected her baby last year and would definitely not feed him og know him.

He did just fine despite this, but I considered whether I was going to breed Bibiana again ... to take the chance that this would happen again...


Ok, I decided to breed her again, knowing that this could happend again, and I had prepared to help the cria if she didn't take care of it.

Bibiana gave birth to sweet little Clara two days ago!


Now Bibiana is the perfect mother, and she is very protective and takes very good care of Clara.

If Clara goes off in the garden to explore the area, Bibiana are never more than two meters away. She guards her! When it's feeding time, and little Clara decides to go outside while the adults are eating, Bibiana stops eating and runs after her daughter outside.


I had to give Bibiana the food outside, because she was NOT going inside if Clara was outside.


I have strong feelings for Bibiana, because she was the first Alpaca who was born here, just 4 days after her mother and aunt arrived at the farm. Bibiana was born. She was premature and weighed only 4.5 kg. It was a long Christmas night and day, to make Bibiana survive.

She did! and is now mother again, and a very good one.


It warms my heart and I have tears in eyes when I see Bibiana standing proud and as the world's best mum while little Clara is drinking her milk satisfied.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar